C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

01. Молба за подаване на документи

02. Молба за връщане на документи

03. Молба за издаване на съдебно удостоверение

04. Молба за издаване на заверен препис

05. Молба за издаване на незаверен препис

06. Молба за издаване на незаверен препис

07. Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело

08. Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело

09. Молба за издаване на свидетелство за съдимост

10. Молба за издаване на документи по брачни дела

11. Молба за теглене на сума от влог на МАЛОЛЕТНО дете

12. Молба за теглене на сума от влог на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете

13. Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние

14. Молба за издаване на удостоверение за несъстоятелност

15. Молба за издаване на удостоверение за ликвидация

16. Молба за издаване на удостоверение по член 47 от закона за обществените поръчки

17. Молба за издаване на удостоверение за липса на заведени съдебни дела

18. Молба за връщане на внесена парична гаранция

19. Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

20. Молба за издаване на изпълнителен лист

21. Молба за образуване на изпълнително дело

22. Молба за удостоверение за наличие на изпълнителни дела

23. Молба за отказ от наследство

24. Молба за сключване на граждански брак

25. Молба за даване на съгласие за сключване на граждански брак

26. Молба за освобождаване от съдебни такси

27. Молба за семейно и материално положение и имотно състояние

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация