C C C C A+ A A- X

Указател за контакт и справки по дела - 0373 82337

Ръководство

Работно време

  • Приемно време на Председателя за граждани всеки петък от 14.00 - 16.00 часа.

Минка Китова

Адм.ръководител - Председател

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая № 3

0373/82656; Факс : 0373 / 82445

rsharmanli@mail.bg; harmanli-rs@justice.bg

Служба вписвания

Работно време

  • Работно време на Агенцията с граждани
  • сутрин от 10.00ч. до 12.30ч.
  • следобед от 13.00ч. до 15.00 ч.

Людмил Янев

Съдия по вписванията

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11

0373 8 2819 \ 0373 8 7976

Служба вписвания

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая № 6

0373/ 87976

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • сутрин 8.30 ч. до 12.00 ч
  • следобед 12.30 ч. до 17.00 ч.

Даниела Банчева

Държавен съдебен изпълнител

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая № 9

0373/ 82849

dsi_rsharmanli@mail.bg

Деловодител

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11 стая №9

0373/ 82849

Съдебни секретари

Съдебни секретари

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая № 8

0373/ 82861

rsharmanli@mail.bg; harmanli-rs@justice.bg

Деловодство и Бюро съдимост

Работно време

  • от 8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване
  • почивни дни - събота и неделя

БЮРО СЪДИМОСТ

Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др. За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи: 1. Заявление по образец ще Ви бъде предоставен безплатно на място в съда. 2. Лична карта; 3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Харманли за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Регистратура" РС Харманли - чрез пос-терминално устройство с банкова карта, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Харманли за държавни такси. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

Деловодители

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая № 10

0373/ 82337; Факс: 0373 / 82445

rsharmanli@mail.bg ; rsharmanli_del@mail.bg

Адм.секретар, Системен администратор

Адм. секретар и Системен администратор

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая № 4

0373/82445

rsharmanli@mail.bg

Главен счетоводител

Главен счетоводител

6450 гр. Харманли, пл.Възраждане 11, Стая №2

0373/ 84071

rsharmanligls@mail.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация